Opslagruimtes.net

Vind opslagruimtes. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Opslagruimte te huur in Almere

3 m2 kantoor, magazijn in Almere te huur

3 m2 kantoor in de verhuur in Almere

Locatie Bedrijventerrein ‘Hogekant’ in Almere Poort. Aan de oosthoek van Almere Poort bevindt zich het bedrijventerrein ‘Hogekant’ waar de gemeente reeds van start is gegaan met de gronduitgifte. In het totaal is circa 160.000m² door de gemeente Almere gereserveerd voor het bedrijventerrein ‘Hogekant’. Het bedrijventerrein is bij uitstek geschikt voor gemengde bedrijven met een combinatie van kantoor en bedrijfshal. Bereikbaarheid Het bedrijventerrein ‘Hogekant’ heeft een directe verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 3). Per openbaar vervoer is het bedrijventerrein eveneens zeer goed bereikbaar. Er bevindt zich aangrenzend een busstation met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde. Object Bedrijfsunit aan de Xenonstraat 75. De huurprijs is € 850,- per maand exclusief BTW. Voorzieningen: - toilet - heater; - krachtstroom; - keukenblokje; - radiatoren; - boiler; - vloerluik op etage. Parkeren Parkeren op eigen terrein, er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar per unit. Beschikbaar Per direct. Huurprijs € 850,- per maand exclusief BTW Servicekosten Er zijn geen servicekosten van toepassing. Klein onderhoud en reparaties aan gebouw, installaties en voorzieningen zijn voor rekening en risico huurder. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurtermijn Flexibel met een minimale duur van 2 jaar. Huurbetaling Huur en BTW per 3 maanden vooruit. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW. Voor nadere informatie en bezichtigingen: Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere-Stad telefoon: 036-5330077 e-mail: [email protected] internet: www.vanderlinden.nl